СЕЕС в помощ на младите

СЕЕС в помощ на младите и с…

Все по-често говорим за необходимостта от подмладяване на Федерацията, за привличане на млади хора в нейната орбита. Едва ли има по-добър начин за това от усилията да помогнеш на младите специалисти да намерят бъдещата си работа, да им предоставиш възможност да контактуват с фирмите от своя бранш, да разберат условията и възможностите, които те предлагат.

Именно това направи на 17 декември Съюзът по електроника, електротехника и съобщения. Той организира Кариерен форум, на който дойдоха млади хора, завършващи специалности в тези области, „Явно тук са най-мотивираните студенти“ както каза доц. Димитър Арнаудов, зам.-председател на СЕЕС при откриването на форума. Той обяви десетината фирми, които бяха изпратили свои експерти, за да представят тяхната дейност, условията и възможностите за работа. След презентациите младите хора имаха възможност да разговарят с представителите на фирмите, да доуточняват условия, да създадат първи контакти и наистина да се почувстват необходими със своите знания. Един форум, който помага на завършващите да се ориентират по-добре на пазара на труда и наистина работи за каузата млади хора във ФНТС.

Юбилей на своето списание

Но СЕЕС отбеляза на този ден и един юбилей – 50 години на издаваното от него списание Е+Е. Вече половин век без прекъсване Е+Е е водещото научно списание на българските учени в областта на електрониката, електротехниката, телекомуникациите и компютърните технологии.

В залата присъстваха научни работници, бивши членове на редколегията на списанието, рецензенти и студенти от тези специалности. Както каза в своето кратко слово главният му редактор и председател на СЕЕС, проф. Иван Ячев, „През всичките тези години то е било трибуна на хилядите електро и електронни инженери за публикуване на техните научни и приложни постижения. Благодарение на ентусиазма и всеотдайността на авторите, на рецензентите и на редакционните колегии списанието съхрани високото ниво на своите публикации и е отличен информатор както за нашите, така и за световните постижения.“

За юбилея бяха получени приветствия от ТУ София, РУ Ангел Кънчев, ТУ Варна и колегите от САИ, НТС по транспорта, ССКБ. След поднасяне на приветствията, някои от ветераните се върнаха назад във времето и споделиха свои спомени за началото на списанието и хората, които са го създали и ръководили през годините. И както подобава на такова събитие, вечерта премина в уютната атмосфера на приятелски разговори и спомени на чаша вино.

НО

Real Time Web Analytics