Нови имена в „Златната книга“

Нашият стремеж България да бъде просперираща и модерна държава може да бъде постигнат само с уважение и признателност към учените и изобретателите, към хората на прогреса и науката. Това заяви президентът Румен Радев на тържествена церемония по вписване на български откриватели и изобретатели в учредената през 1981 г. „Златна книга“ на Патентното ведомство на Република България. Тържествената церемония, която отбелязва навършването на 40 години от началото на инициативата, се проведе в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.
„Златната книга“ на Патентното ведомство се отваря веднъж в годината, за да бъде попълнена с имената на най-изявените български откриватели и изобретатели. Тази година отличени са изобретателят д-р Стоян Гишин, чието изобретение съкращава два пъти времето за зареждане на акумулатори и съществено ограничава вредното влияние върху околната среда, както и авторски колектив от Института по лозарство и винарство в Плевен, създал над 10 нови сорта грозде, в състав: проф. д-р Мирослав Иванов, доц. д-р Здравко Наков, доц. д-р Татяна Йончева и доц. д-р Ваньо Хайгъров.
„Всяка, дори малка идея има вероятност да съдържа нещо революционно и ново за света“, каза президентът и добави, че авторите трябва да бъдат насърчавани да разкриват пълния потенциал на своите идеи, а подкрепата към българските талантливи учени и изобретатели ще допринесе за по-добра иновационна среда и повишаване на конкурентоспособността на страната.
„За мен днес е най-големият ден“, каза д-р Стоян Гишин, автор и съавтор на 29 изобретения, защитени в България и чужбина и благодари за признанието да бъде вписан в „Златната книга“ на Патентното ведомство.
От името на отличения авторски колектив от Института по лозарство и винарство в Плевен, се изказа директорът на института проф. д-р Иван Пачев, който подчерта, че за втори път след 1990 г. техен екип е вписан в „Златната книга“ и приемат това като голямо признание. Създадените от авторския колектив над 10 сорта лози са подходящи за производство на екологично чиста продукция с по-ниска себестойност, характеризиращи се с добри агробиологични и технологични показатели и с повишена устойчивост на ниски зимни температури.
Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост Дарен Танг също поздрави отличените чрез специално видео обръщение.

В следобедните часове на същия ден в Патентното ведомство на Република България се проведе церемония за връчване на наградите в конкурсите „Изобретател на годината“, „Селекционер на годината“, организирани от Съюза на изобретателите в България и „Иновативно предприятие на годината“ на БТПП, която бе излъчена и на живо по интернет.
Като подчерта, че за нея е чест да бъде домакин на връчването на наградите в трите конкурса, проф. д-р Владя Борисова каза при откриването: Иновациите са изключителна необходимост и от особена важност както за България, така и за благоденствието на човечеството. Благодарение на иновациите, които са израз на обединение на знание, въображение, размах на мисълта и поглед в бъдещето имаме възможност да създадем ръст в икономиката си и да си осигурим позиция сред водещите индустриални региони.

Една от основните задачи в дейността на Съюза на изобретателите в България е непрекъснатото търсене, стимулиране и популяризиране на новаторската мисъл у нас. И след две години на затворени изложбени зали и изолация СИБ реши тази година да проведе своите конкурси Изобретател на годината и Селекционер на годината.
За целта от Съюза полагат усилия да издирят автори на изобретения, които през последните 12 месеца публично са доказали качествата на своите нови в световен план решения, с наличие на съществен творчески елемент и индустриално приложими.
Както каза в словото си при откриване на церемонията в Патентно ведомство, инж. Марио Христов, председател на СИБ: Така стигнахме до 343 изобретателя, ¼ от които 81(23.6%) са с повече от 1 изобретение, от тях 44 изобретатели са с 2 изобретения; 17 са с 3; 10 са с 4; 6 са с 5; 4 са с повече от 5 изобретения. Този факт ни изненада и ние сериозно го анализирахме.
Това говори, че в страната има обособени центрове с голям креативен потенциал за решаване на индустриални задачи и проблеми, и създаване на нови технически решения, на нови технологии и нови продукти, от които се очаква развитие в скоро време. Всичко това вдъхва оптимизъм!
Паралелно с това СИБ организира и конкурс в две категории за определяне на Селекционер на годината на нови сортове растения… В този сектор резултатите са плод на многогодишна работа. Това обуславя сложността на организиране и провеждането на конкурса. Ние се гордеем с постиженията на българските селекционери на нови сортове растения. Достатъчно е да се подчертае факта, че редица селекционери изнасят извън границите на страната своя интелектуален продукт. В земята на десетки държави растат български сортове.
Броят на участниците в двата Конкурса и представените нови решения от тях, е рекорден и това може само да ни радва.
Истинско удоволствие бе да се запознаем с разработките на студенти и млади научни работници, пропити с духа на техните смели творчески виждания, подпомогнати от техните преподаватели и ръководители.
Вярваме, че в близкото бъдеще може да очакваме и предложения от ученици, които от много време постигат сериозни успехи в международни олимпиади и конкурси.
Особено приятен е фактът, че повече от 40% от участниците са нови лица…
Изказвам нашите най-искрени благодарности на хората, които ни подкрепиха в лицето на ръководството на „Стара планина“ АД, Федерацията на научно-техническите съюзи, фондация „Еврика“, на журито за оценка на изобретенията с председател проф.д-р Гаро Мардиросян и журито за оценка на новите сортове растения с председател проф. дсн Славка Лукипудис, както и на готовността за съдействие и работата на членове на СИБ и на УС.
Инженер Марио Христов връчи награди на номинираните в двата конкурса на СИБ:
В „Изобретател на годината 2021“ бяха отличени:
Д-р Стоян Гишин за изобретението „Метод и система за зареждане на акумулаторни батерии“ , в секция „Електроника и електротехника“
Николай Димитров за изобретението „Водосточна керемида“ в секция „Машиностроене и строителство“
Проф. дбн Красимира Тодорова-Хайрабедян за изобретението „Метод и кит за откриване на онкофузионен протеин“ в секция „Химия и биотехнологии“

Носители на наградата „Селекционер на годината 2021“:
Гл.ас. д-р Маргарита Гочева стана носител на наградата „Млад селекционер на годината“ за нови сортове растения в категория „Индивидуални селекционни постижения“
Проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. д-р Дарина Вълчева бяха удостоени с наградата „Селекционер на годината“ в категория „Колективни селекционни постижения“

При награждаването инж. Марио Христов се обърна към участниците: Пожелавам на номинираните и победителите в отделните категории, много енергия и стоицизъм в трудния път за осъществяване на пазарната реализация на техните нови интелектуални продукти.
Церемонията завърши с връчване на наградите в конкурса „Иновативно предприятие на годината 2021“ от председателя на БТПП, Цветан Симеонов.
Нека пожелаем на всички български изобретатели и новатори създаденото от тяхната мисъл бързо да намери място в практиката, защото това е пътят към прогреса на цялото ни общество.
НО

Real Time Web Analytics