План на мероприятия за 2014г. организирани от НТСЕБ

Място на провеждане:Варна
Дата на провеждане:18,19,20 юни 2014г.

  • Сряда 18 юни 2014 г от 15.00 КРЪГЛА МАСА «НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ (ЕРП - тата )” – Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри зала1
  • Четвъртък 19 юни от 14.00 КРЪГЛА МАСА «ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ» Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри зала1
  • Четвъртък 19 юни 11 ч КРЪГЛА МАСА: »КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА» - Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри зала 5 Петък 20 юни от 14.00 КРЪГЛА МАСА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ” - Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри зала1
  • Енергиен Форум 2014 18-20 юни, Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри
Real Time Web Analytics