БСС И ФНТС организаират семинар на тема: „Проблеми на стандартизацията и сертификацията у нас”

Организатор:БСС

Съорганизатор:ФНТС

Дата на провеждане: 27.06 - 30.06.2014 в Република Румъния.
Формат: Четиридневен Национален пътуващ семинар
Лектор: проф. д-р Георги Кючуков

Real Time Web Analytics