X-та международна конференция “ЕЛЕКТРОННО-ЛЪЧЕВИ ТЕХНОЛОГИИ ЕВТ 2014”

Организатор: СЕЕС, БАН, ТЦЕЛПТТ

Дата на провеждане: 8-12.06.2014 Място на провеждане: Варна, Гранд хотел Варна
Формат, докладчици и съпътстващи мероприятия: международна конференция с пленарни доклади, презентации, изложба.

EBT2014 logo

Real Time Web Analytics