На основание Договор за сътрудничество публикуваме конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП.
Уважаеми колеги, Съгласно решение на УС на Федерацията на научно-техническите съюзи в България от 10.12.2015г. от 25-ти до 27-ми февруари 2016 г. ще се проведе Национално съвещание на ФНТС по организационни въпроси, професионално обучение и счетоводство.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ организира Семинар на тема - "Енергетика на уличното осветление" Семинара ще се проведе на 25-26 март 2014 г в с. Мала Църква  
Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014-2020 Националния форум ще се проведе на 13 март 2014г.в НДНТ София ул.Г.С.Раковски №108
Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),Техническият университет – Софиясъс съдействието наФедерацията на научно - техническите съюзи (ФНТС) в България,Българската академия на науките (БАН),Техническият университет – Варна,Техническият университет – Габрово,Русенският университет „Ангел Кънчев",ВУ "Колеж по телекомуникации и пощи",Домовете на науката и техниката във Варна, Пловдив и Бургас,IEEE българската секция,VDE –…
Real Time Web Analytics