Място на провеждане:ВарнаДата на провеждане:18,19,20 юни 2014г. Сряда 18 юни 2014 г от 15.00 КРЪГЛА МАСА «НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ (ЕРП - тата )” – Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри зала1 Четвъртък 19 юни от 14.00 КРЪГЛА МАСА «ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ» Варна, МДУ Фр. Ж.…
Конференцията се организира от Българския институт по метрология, Съюза на метролозите в България - ФНТС и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Основните теми застъпени в симпозиума са проучване, проектиране и оптимизация на апарати за високо и ниско напрежение, нови материали и технологии, изпълнителни механизми и датчици, силовата електроника, трансформатори, електрически машини и задвижвания, възобновяема енергия и др.
Real Time Web Analytics