Място на провеждане: Дом на науката и техниката, гр. София, ул. Г. С. Раковски 108, зала № 3, ет.2 Дати на провеждане: 21.10.2015г. от 14:00 часа
Място на провеждане: Букурещ, Румъния Дати на провеждане: 19.11.2015г. – 22.11.2015г.
Място на провеждане: Дом на науката и техниката, град София, ул. Г.С.Раковски 108 Дати на провеждане: 10 и 11 ноември 2015г.
Място на провеждане: Турция Дати на провеждане: 19.10.2015 – 24.10.2015
Venue: Technical University – Varna, Bulgaria Dates of conduct: 1-3 October 2015
Real Time Web Analytics