Удължаване на срока на конкурса „Млад икономист”

За всички, които желаят да участват в конкурса "Млад икономист 2016", УС на СИБ удължава срока за окончателно ПОЛУЧАВАНЕ на разработките по пощата или куриер до 19 май 2016г.

Желаем творческо вдъхновение и успех!

Real Time Web Analytics