Празник на химията

На 14.05.2014г. Федерацията на научно – техническите съюзи и Съюзът на химиците в България бяха домакини на „Празник на химията“. Събитието събра много ученици, които показаха различни проекти.

Учениците от осми клас на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика бяха едни от гостите. Те получиха грамота от РИО на МОН.

180 години от рождението на Дмитрий Иванович Менделеев, 145 години от създаването на Периодичната система на химичните елементи, 6 месеца от Периодичната система в Андроид.

В ПГЕА – София, по линия на проект УСПЕХ през учебната 2013 – 2014г., действа клуб „ Български ученически елетронен вестник“. Учениците, под ръководството на д-р Дончо Пачиков инж., разработват и публикуват уеб приложения.
Съвместно с преподаватели по общообразователните дисциплини, учениците разработиха електронни уроци по химия, английски език и математика. За пръв път в България са произведени електронни уроци в средата на Андроид.
Антъни Август Де Соуза Луиш, Рами Абдулруф Дабас, Денис Османов Токмаков, Борис Бориславов Василев, Едуард Едуард Такворян – ученици от 8г клас, съвместно с Йовка Христова – учител по химия, разработиха уеб страници, представящи Периодичната система на химичните елементи. Уеб страниците са публикувани на учебния сайт на ПГЕА .

В последствие е разработено и приложение за операционна система Андроид, което е в режим на тестване и проверка. Предстои качване в средата на Google Play. Това приложение ще е достъпно и напълно безплатно за всички ученици.

Официален сайт ПГЕА

Real Time Web Analytics