Проект: “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието”

Технологичният факултет в гр. Лесковац, Сърбия; Федерацията на научно – техническите съюзи в България (ФНТС); Научно – технически съюз по текстил, облекло и кожи (НТС по ТОК) и Териториална организация на НТС – Дупница) са партньори по проект: “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието” за трансгранично сътрудничество, финансиран с помощта на ЕС.

На 7 и 8 май от 10:00 в хотел Hajat S в Лесковац ще се проведе уъркшоп на тема :

 

„ Развитие на творчески изследователстки център в подкрепа на бизнеса и образованието“

Събитието е финансирано от ЕС по програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2007 – 2013 CCI номер 2007CB16IPO006.

Участниците в уъркшопа ще имат възможността да чуят лекции на теми като : „Разработване на нови продукти вдъхновени от културното наследство на Събия и България“ и „Националните мотиви като вдъхновение за разработване на модели с използване на CAD systems“; както и да научат за подготовката на модната колекция, вдъхновена от културното наследство на двете страни – от идеята до техническата документация.

Изтеглете резюме

Изтеглете програма на събитието

Real Time Web Analytics