120 години от рождението на професор инж. АЛЕКСИ КВАРТИРНИКОВ

Алекси Михайлов Квартирников е бивш ректор на Държавната политехника в София.
Роден е на 3 ноември 1893 г. в Сливен. Следва в Грац, Австрия и завършва през 1923 строително инженерство във Виена.
Професионалния си стаж започва като специалист по изчисляване на бетонни и стомано-бетонни конструкции.

Участва в проектирането на сградите на Народната банка, Народната библиотека в София и др. При проектирането на сградата на Съдебната палата в София (1932-1933) за пръв път в българската инженерна практика прилага деформационния метод.[1] В продължение на няколко месеца през 1944-1945 Квартирников е кмет на София. По това време е създадена специална Дирекция за възстановяване на столицата, която има за цел разчистването на разрушенията, предизвикани от бомбардировките на София.

 • 1945 — 1977: професор, ръководител на Катедра „Строителна механика“ в Държавната политехника, по-късно Висш инженерно-строителен институт
 • 1946 — 1947: ректор на Държавната политехника
 • 1948 — 1951: ректор на Държавната политехника
 • 1953 — 1960: ректор на Инженерно-строителния институт


Основни области на научна и преподавателска дейност: съпротивление на материалите, строителна статика, стоманобетонни конструкции.
Като ректор изгражда основните структурни учебни звена на висшето техническо образование в България при неговото първоначално развитие.

 • УНИВЕРСИТЕТА ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
 • HАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ
 • ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ
 • ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ–СОФИЯ
 • ХИМИКО–ТЕХНОЛОГИЧНИЯ И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ –СОФИЯ
 • МИННО–ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.ИВ.РИЛСКИ”
 • КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 • КЛУБА НА ВЕТЕРАНИТЕ – СТРОИТЕЛИ ПРИ КСБ
 • КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 • СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 • КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Oрганизират честване - "120 години от рождението на професор инж. АЛЕКСИ КВАРТИРНИКОВ" на 25.11. 2013 г. от 17:00 часа – ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ В АУЛА „МАКСИМА” НА УАСГ

Real Time Web Analytics