22 март – Световен ден на водата

На 22 март тържествено бе отбелязан Световния ден на водата с участието на експерти, специалисти, учени и вземащи решения във водния сектор. Събитието се проведе с партньорството на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на земеделието и храните, Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Национален институт по метрология и хидрология при БАН, ИПАЗР „Пушкаров”, Global Water Partnership – Bulgaria, Институтът за икономически изследвания към БАН, ФНТС, Българското дружество по големите язовири, Българският национален комитет по напояване и отводняване, Водоснабдяване и канализация ЕООД от Пловдив, Варна и Благоевград.

Инициаторът на този празник, ООН, зададе за тази година темата Вода и енергия. Целта е в рамките на посланието „Вода и енергия” да се съдейства за разработването на политики и рамки, които да послужат като връзка между отделните сектори, водейки по този начин до енергийна сигурност и устойчиво ползване на водите в условията на зелена икономика. Специално внимание се обръща на това да се разграничат най-добрите практики, които да превърнат в реалност една водно и енергийно ефективна „зелена индустрия“.

Повече за Форума можете да научите в последния брой на списанието на Федерацията „Наука и общество”, поместен в секцията Издания.

Real Time Web Analytics