НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В ХХ НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023, 16-17 НОЕМВРИ 2023 Г.

Наградени участници 

в ХХ национална младежка научно-практическа конференция 2023, 

16-17 ноември 2023 г.

ПЪРВА СЕКЦИЯ:

І наградаПолина Кесова - ОПТИМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕАКТИВНИТЕ МОЩНОСТИ И КОМПЕНСАЦИЯ НА cos φ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО В ПРЕДПРИЯТИЕ

IIнаградаАнгел Александров, Владислав Иванов - ЗЪБНИ ЗАЦЕПВАНИЯ В КИНЕМАТИЧНИ СКУЛПТУРИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО

IІIнаградаГеорги Балев, Владимир Димитров - Оразмеряване на силови филтри за ШИМ-базирани непрекъсваеми захранвания

ВТОРА СЕКЦИЯ:

І наградаЕлия Стоянова - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ГОРСКИ ПОЖАРИ: АНАЛИЗИРАНЕ НА ОПОЖАРЕНИ РАЙОНИ И ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

IIнаградаИван Цонев, Лъчезар Хрисчев - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПИТВАНЕТО НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ETICS ЗА ВЕТРОВИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

IІIнаграда:  Марин Желев - Ускорителни и забавителни шлюзове при пътни възли извън населени места - необходимост, предназначение и сравнение на нормативната база в България, Австрия, Германия и САЩ (Калифорния)

ТРЕТА СЕКЦИЯ:

І наградаМилен Симеонов, Пеньо Пенев - СТАНДАРТЪТ ЗА БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЯ 802.11ax –ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СИГНАЛА

IIнаграда:  Сияна Янкова - ПЕРСПЕКТИВИ, ЧОВЕШКИ ФАКТОР И ПРОГНОЗИ В БЕЗПИЛОТНАТА АВИАЦИЯ

IІIнаградаСилвия Желязкова-Варадинова - Цели и реализирани мерки на Агенция "Пътна инфраструктура" с цел подобряване на пътната безопасност

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ: (ученици и ученически колективи с доклади за разработки, реализирани по време на учебната и извънкласна дейност от гореизброените тематични направления).

І награда:  Александра Умленска - MagneBot

І награда:  Габриела Попова - НОВОСТИ В КОРЕКЦИЯТА НА МИОПИЯ

І награда: Вяра Георгиева - Участието в олимпиади и състезания, предизвикателство и възможност пред учениците

Real Time Web Analytics