Германо – български градежи в националното стопанство на България- история, постижения, перспективи във връзка с Кохезионната политика на ЕС за грантово европейско инвестиране

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

раздел Междурегионално сътрудничество

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

на

културно - информационна кампания, предназначена за широката общественост в Германия

Германо – български градежи в националното стопанство на България- история, постижения, перспективи във връзка с Кохезионната политика на ЕС за грантово европейско инвестиране (в бедните региони на България).

част от

бъдещ Германо – български междурегионален проект

ключови думи: култура, образование, цивилизационни процеси, модернизация, архивно историческо наследство, взаимно доверие, взаимна изгода, кохезия, индустриален преход.

Допълнителни ключови думи:

изследователи на историята на германо-българските икономически отношения, инженер Иван Иванов – живот, дейност и градежи, архиви, дигитализация, формула на българската кохезия, feasibility study, европейски вериги за създаване на висока добавена стойност.

Кампанията се подготвя като огледална на кампанията, проведена от Германски Институт за Развитие от Бон, през месец май 2020 година чрез националните медии в България.

Допълнителни данни за информационната кампания на германския  институт в България:

Германският институт информира българските местни производители за грантовото европейско инвестиране, предложено от г-н Макрон и подкрепено от г-жа Меркел.  Грантовете са насочени към извършване на индустриален преход на българските декапитализирани производители и тяхното интелигентно включване в европейските вериги за висока добавена стойност.

Информационната кампания на германския институт имаше за резултат провеждане на feasibility study от консорциум, наречен „Българско партньорство в бъдещ германо – български между регионален проект“. Данните показаха, че германският институт правилно се е насочил към местните български производители на висококачествена местна продукция за световния конкурентен пазар, извън Европа.

Българската аграрна наука направи следните изводи от събраните данни: тридесетократно нарастване на приходите от продажбите на местна продукция на традиционния арабски пазар и на високо конкурентните пазари в световните столици.

Германската кампания в България зададе въпроси към българската страна за доказателствата за действителните постижения и натрупаното доверие между българските предприемачи и инвеститори и германската индустрия.

 

 

ПРОДЪЛЖАВА--->

Real Time Web Analytics