За бъдещето на енергетиката в България

За бъдещето на енергетиката в България

Следвайки своята мисия да се стреми да бъде в крак с времето и да дава своя принос в обсъждането, популяризирането и намирането на отговори на най-болните проблеми на времето, ФНТС, съвместно с ТУ София и със съдействието на Български енергиен и минен форум и Българска фотоволтаична асоциация, организира Национална научно-практическа конференция „Енергийният преход в България – анализи и перспективи“. За интереса към темата говори факта, че голямата зала на Дома на науката и техниката бе пълна с представители на този толкова важен сектор за икономиката и развитието на страната.

Повече вижте ТУК

Real Time Web Analytics