Заслужени награди

По традиция в края на годината, преди светлите Рождественски празници, се провежда Управителен съвет на ФНТС. И пак по традиция преди началото на заседанието бяха връчени награди. Проф. Иван Ячев, председател на ФНТС, обяви решението на УС за награждаване на проф. д.т.н. Цоло Вутов с Плакет на Федерацията за сътрудничество и съвместна ползотворна дейност, като изтъкна: Професор Вутов е един пример за съчетаване на висок професионализъм и предприемачески дух, съпричастност и отдаденост на делото на Научно-техническите съюзи.

Сред основните задачи на ФНТС е и необходимостта от привличане на млади специалисти в нейните организации и популяризирането на дейностите на Федерацията сред младите хора. Преди да пристъпи към награждаването на победителите в  осемнадесетата Национална младежка научно-практическа конференция, организирана от ФНТС, проф. Ячев подчерта, че му е много приятно за това, че ще има възможност да награди и младите колеги, изявили се в Конференцията и класирани на първите места в своите категории. Той пожела на младите хора да следват примера на проф. Вутов и да достигнат и надминат неговите постижения.

Д-р инж. Кремена Деделянова, зам.-председател на ФНТС и отговорник за Конференцията, пожела на младите специалисти успехи както в научната им работа, така и в личния живот и ги увери, че винаги са добре дошли във ФНТС. След това тя представи победителите в тазгодишната Младежка конференция на ФНТС:

 

Първа секция:

І награда: Теодор Ъков, Георги Цочев – „Интернет света храм лайт - бързина и лекота за развитие на личностните качества“

II награда: Георги Костадинов – „Анотиране на видео съдържание чрез невронни мрежи“

IІI награда: Мартин Ралчев – „3D принтиране на полимерни композитни материали за електрически и магнитни приложения“

 

Втора секция:

І награда: Галина Димитрова, Ангел Демерджиев – „Монте Карло симулации за анализ на радиационната защита на PET-CT скенер“

II награда: Никол Донкова, Николай Георгиев – „1,8-нафталимидно молекулно логическо устройство “AND” за бърза диагностика на ракови клетки“

ІІІ награда: Адриана Николова-Кехайова – „Малките язовири в България, история на строителството и проблеми при тяхната експлоатация“

 

Трета секция:

І награда: Катя Попова, Мария Минчева – „Дизайн на антисенс олигонуклеотид, радиомаркиран с Технеций-99М срещу рак на дебелото черво“

ІІ награда: Николета Кирчева – „Теоретично изследване на механизма на действие на абиогенния метален катион Галий (III) с приложение в медицината“

ІІІ награда: Красина Радомирскa – „Диференциация на аграрната икономика в руралните (селските) райони на кюстендилска област“

 

Четвърта секция: (ученици и ученически колективи с доклади за разработки, реализирани по време на учебната и извънкласна дейност от гореизброените тематични направления).

І награда: Йоана Станкова, Александър Николов – „Анализ и изследване на лекарства чрез изкуствен интелект“

ІІ награда: Михаела Папаринова – „Биоинформатика“

За поредна година Националната младежка научно-практическа конференция, организирана от ФНТС, доказа своята полезност за младите хора, които искат да се развиват в различни научни направления и допринесе за популяризирането на Федерацията сред младите специалисти.

НО

Real Time Web Analytics