Посланикът на Република Корея посети ФНТС

По покана на председателя на ФНТС, проф.дтн инж. Иван Ячев, бе проведена среща на ръководството на Федерацията с новия посланик на Република Корея у нас, Н.Пр. Ли Хо-шик. В срещата взеха участие и зам. председателите на ФНТС инж. Лилия Смедарчина и д-р инж. Кремена Деделянова, главният секретар инж. Марин Антонов и д-р инж. Бойко Денчев, главен експерт проектна и международна дейност. Проф. Ячев представи накратко богатата история на научно-техническото движение у нас и Федерацията, като подчерта, че тя е най-старата и най-голямата неправителствена организация в България, с дружества в цялата страна. Разказа и за дейностите, които ФНТС организира в помощ на инженерните кадри в страната. Той подчерта, че Федерацията е член на Европейската и Световната инженерни организации, поддържа контакти със сродни структури в европейските страни и за желанието за установяване на контакти с южнокорейски инженерни организации. Бяха подчертани и добрите контакти, които Федерацията поддържа с БАН и висшите училища подготвящи инженерни кадри.

От своя страна посланикът на Република Корея благодари за поканата, представи накратко своята професионална дейност и подчерта, че ще направи всичко възможно за поддържане и развитие на връзките между българските и корейските инженери, както и за неговите планове за развитие на културните връзки между Корея и България.
След срещата гостът разгледа залите на Националния дом на науката и техниката и бе запознат с добрите възможности, които те дават за организиране на учебни занимания, конференции и културни събития.

НО

 
Real Time Web Analytics