XVIII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

XVIII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
11 - 12 ноември 2021 г.
Национален дом на науката и техниката
ул.„Г.С.Раковски” №108
София

ПОКАНА

Real Time Web Analytics