НАГРАЖДАВАНЕ XVII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020

Уважаеми колеги,
Благодарим ви за участието в СЕДЕМНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ!
Имам удоволствието да ви информирам за премираните доклади в конференцията:

ПЪРВА СЕКЦИЯ:

І награда: Ангел Демерджиев, Добромир Димитров - Анализ на радиационната защита на циклотрон TR - 24 - Монте Карло симулации
Направление: Енергетика и енергийни ресурси

II награда: Христо Танев, Ясен Горбунов - Лабораторен макет на автоматизирана система за управление на процеса на смилане
Направление: Автоматизация и информационни технологии

IІI награда: Андрей Иванов, Благовест Михайлов - Аrduino-базиран часовник
Направление: Електроника, електротехника и телекомуникации;


ВТОРА СЕКЦИЯ:

І награда: Александър Николов - Геополимери на база отпадъчен фаялит и метакаолин
Направление: Минни науки, геология и екология

II награда: Огнян Петков, Ангелина Стоянова-Иванова - B(Pb)SCCO Керамики с потенциално приложение като добавки в алкални Ni-Zn системи
Направление: Химически науки и технологии

ІІІ награда: Мартин Ралчев - Робот за UV дезинфекция
Направление: Транспорт и транспортни технологии


ТРЕТА СЕКЦИЯ:

І награда: Златко Янакиев – Алгоритмични методики в архитектурата
Направление: Индустриален дизайн

ІІ награда: Марина Банчева - Креативност и иновативност в съвременните организации и ролята на функцията по управление и развитие на човешкия капитал (УРЧК)
Направление: Икономически науки

ІІІ награда: Венцислав Баков, Николай Георгиев - Синтез и изследване на 1,8-нафталимиден сензор за детекция на развалено месо и риба
Направление: Хранителни технологии


ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ: (ученици и ученически колективи с доклади за разработки, реализирани по време на учебната и извънкласна дейност от гореизброените тематични направления).

І награда: Мартин Димитров, Гергана Пеева - СКА доказателства на резултати за видимост на конични сечения

Официалното награждаване ще се извърши на 17 декември от 10.30 ч. в зала № 4, II етаж, Национален дом на науката и техниката, София, 1000, ул. Г. С. Раковски № 108.
Моля наградените автори (първи автор на всеки доклад)да изпратят предварително данни по лична карта (номер на лична карта, адрес и ЕГН), за да бъдат оформени документите за получаване на наградата.

Сборникът с доклади ще бъде отпечатан и след 15 декември ще можете да го получите на следния адрес:
Национален дом на науката и техниката
София, 1000,
ул. Г. С. Раковски № 108
етаж III, Организационен отдел

Real Time Web Analytics