Професорът с огромен авторитет у нас и по света

Читателите на в. „Наука и общество“ вече знаят, че на 29 октомври ФНТС ще отбележи 115 години от рождението на проф. инж. Васил Пеевски,председател на Федерацията в периода 1965 –1972 г. В миналия брой ви представихме кратка биографична справка за известния български учен. Тук ви предлагаме два спомена на хора, които са го познавали.

Откъс от интервю със ст.н.с. инж. Иван Кацарски, студент и близък сподвижник на проф. Пеевски, публикувано в сп. Геомедия през 2009г.:

Безспорно проф. Пеевски беше най-известният български геодезист не само в страната, но и извън нея, а споменът за него остави трайни следи в съзнанието на тези, които го познаваха и са общували с него. Професорът беше най-добрия лектор измежду всички в Геодезическия факултет, които са ми преподавали. На нас геодезистите изнасяше лекции по „Опорни геодезически мрежи” и „Изравнение по метода на най-малките квадрати”.

Продължава на стр. 6 в Вестник НО

Real Time Web Analytics