Отмяна на тържество!

Уважаеми колеги,

Във връзка с извънредното положение в Р. България и разрастващата се пандемия от Covid-19, тържеството по случай 135 - годишнината на ФНТС, предвидено за 26.03.2020г. се отлага.

Real Time Web Analytics