Поздравления!

Уважаеми колеги,

Както знаете от публикациите в нашия вестник по предложение на Световната федерация на инженерните организации WFEO, ЮНЕСКО обяви деня на нейното създаване – 4 март, за Световен ден на инженера.

Неотдавна ФНТС организира премиера на книгата „Положителните науки с приложение към индустрията“. В нея много добре е показано отношението на напредничавите българи веднага след Освобождението към носителите на инженерната мисъл и професия.

Тази година нашата Федерация ще отбележи, под патронажа на президента на Републиката, 135 години от създаването на първите инженерни дружества у нас пак в онези години на прохождаща България. Ето защо ние с пълно основание приемаме 4 март като свой празник.

Не може да не се отбележи, че днес развитието на инженерната професия среща трудности. А колкото повече научно-техническият прогрес на съвременния свят се движи напред, толкова повече човечеството се нуждае от инженери. Защото всяка дейност на съвременния човек е немислима без научното и приложно действие на инженера. Защото всички постижения на научната мисъл днес са материализирани в практиката благодарение на инженерите. Именно тук е и огромната отговорност на организации като нашата – да допринасяме с всички сили за популяризирането на тази славна професия, да привличаме младите хора в нашите редици, да създаваме условия за развитие на нова генерация български инженери, достойни за първопроходците на инженерната дейност в България и за бъдещите потребности на нашето общество.

Затова Ви честитя този нов, но напълно заслужен празник – Деня на инженера, и вярвам, че заедно ще направим всичко по силите си за да възродим и осигурим ново бъдеще за професията на инженера.

Желая Ви Честит празник и  много творчески успехи в нашата нелека мисия – мисията на инженера творец и създател на блага за хората.

Честито!

проф. дтн инж. Иван Ячев

Real Time Web Analytics