Представяне на Положителни науки с приложение към индустрията

Нова книга

На 30 януари Голямата зала на Националния Дом на науката и техниката в София събра видни представители на българската наука на организирано от ФНТС представяне на книгата „Положителните науки с приложение към индустрията“. Зад това заглавие се крие стремежът на трима автори да проследят и разнищят историята на висшето техническо образование в България. Васил Сгурев, Сашо Гергов и Генчо Иванов са положили големи усилия да намерят много официални документи и статийни материали, с чиято помощ да проследят дългогодишните борби и спорове за създаване на българско висше техническо училище. 350-те страници голям формат започват с годината на раждането на българското Висше техническо училище – 1941. Но това дългоочаквано начало има своите корени още в първите години след Освобождението, когато малцината български технически специалисти започват да търсят начини за обединяване и развитие на техническите науки в младата българска държава. Тази цел по-късно е сред основните задачи и на БИАД, в чието списание са публикувани редица материали, доказващи необходимостта от такова образование.

Голяма част от книгата заема историята около завещанието на двамата родолюбиви българи Евлоги и Христо Георгиеви борбите последвали неговото изпълнение. Богатият набор от отпечатани факсимилета на документи, вкл. оригиналът на българския превод на Завещанието, отново поставят въпроса за коректността при неговото изпълнение. Но това е история както пишат и авторите. Важно е познавайки историята и миналото на своята професия, инженерната общност в България да се стреми да направи тази важна за развитието на обществото професия още по-привлекателна днес.
Издадена под общата редакция на акад. Васил Сгурев, книгата е съвместно дело на Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ и издателство „Захарий Стоянов“.

НО

 

 

Real Time Web Analytics