Младите и транспорта

За пореден път НТС по транспорта организира, заедно с МТИТС и ФНТС, и проведе под патронажа на министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията  Росен Желязков своя „Младежки форум - 2019“ на тема „Ролята на младите специалисти за повишаване качеството на транспортните услуги, осигуряване безопасността на движението и превозите, и опазване на околната среда“.

Като отбеляза в своето слово при откриването, че това е юбилеен 20-и Младежки форум, и се провежда в Деня на Европа – 9-и май, председателят на НТС по транспорта инж. Ясен Ишев подчерта: Бъдещето на България, бъдещето на транспортния сектор е в ръцете на младите хора, на младите научни работници. Затова на нашия форум присъстват представители на ВУЗ, технически гимназии, но и колеги ветерани от транспортния сектор, които с удоволствие биха предали своя опит, своя професионализъм на младите колеги.

Министър Росен Желязков подчерта важността на транспортната система за България и подчерта ролята на младите за нейното развитие: Изкушавам се да кажа, че за една система, за ролята на младите хора в трите компонента – транспортна политика, безопасност на движението и околната среда – това са основните параметри и репери, които ще определят развитието на този сектор, а защо не и на цялата икономика, която се крепи на транспорта в европейски и световен мащаб през следващите десетилетия. Това е ролята и мястото, което българското правителство е отредило на значимостта на развитието на транспортния сектор, като елемент от европейската транспортна система, а също и ролята на политиките, които се правят на национален терен за развитието на отделните транспортни системи в тяхната цялост. Тук много важно е отношението, което държавата, правителството, не само това, а и следващите правителства, имат към кадрите, към специалистите, към тези които в момента са изкушени и към тези, които в бъдеще трябва да бъдат мотивирани да мечтаят да се занимават с транспорт.

Само след десетина години, пожелавам на всички да бъдем свидетели на това, животът ни ще бъде различен, в това число и развитието на транспортните системи – масовото навлизане на изкуствения интелект, на интелигентните транспортни системи, на всичко онова, което след десет години ще бъде и което в момента можем само да предполагаме в най-смелите си представи. Затова е важно да поставяме ясни цели, а ясните цели са в контекста на европейското ни членство, ясните цели са да знаем накъде отиваме…

…Политики се правят не само с цели, а се правят с реално планиране на ресурсите. В момента сме в процес на планиране на следващия програмен период на Оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, при която средствата ще бъдат насочени отново основно в развитието на жп и пътната инфраструктура, а в някои компоненти основно на жп инфраструктурата и развитието на столичното метро – все дейности, които имат отношение и към безопасността, и към опазването на околната среда.

Призовавам всички вас да имате активно участие, не само да се съгласявате с политиките, а да участвате активно и критично в тяхното определяне, в тяхното налагане и тяхното провеждане. Сигурен съм, че има както поддръжници, така и критици на политиката, но и поддръжката и критиката са градивни за бъдещото ни развитие.

Като поздрави участниците във Форума от свое име, главният секретар на ФНТС, инж. Марин Антонов, прочете приветствието на председателя на Федерацията, проф. Иван Ячев, в което между другото се казваше: ФНТС изразява удовлетворение от факта, че едно от водещите наши сдружения – НТС по транспорта е основен организатор на тази утвърдена проява, на която освен разглежданите основни въпроси по темата, се дава трибуна на младите хора. За всички нас е изключително важно да чуем гласа на младите хора, представителите на новата генерация в транспортния отрасъл.

Фактът, че Форумът се провежда под патронажа на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в него участват представители на водещи научни организации, университети и транспортни фирми е доказателство за неговата значимост и оправдава очакването, че той ще допринесе за пълноценната изява на младежкия потенциал в транспортния сектор на нашата икономика.

Към младите хора се обърна и инж. Койчо Русев, председател на Националната транспортна камара, който подчерта, че Форумът вече е една устойчива форма за приобщаване на младите хора за решаване на проблемите на транспорта като цяло и изтъкна, че от своя вече 50-годишен опит се е уверил, че в системата на транспорта има изключително важно място за младите хора.

Проф. Иван Миленов поднесе приветствие от името на ВТУ „Т. Каблешков“, като подчерта, че На този научен форум присъстват амбициозни млади учени и изследователи от различни организации и образователни институти, които ще имат възможност да представят своите творчески постижения и да обменят професионален опит. Вярвам, че предстоящите пленарни изяви, дискусии и срещи ще са от голяма полза за участниците в конференцията и всеки ще носи нещо ново и полезно в своята научна област, ще разшири познанията си, ще отнесе със себе си частица от общия ентусиазъм и стремеж всички заедно да работим за още по-успешно национално и международно утвърждаване на качеството на българската инженерна наука.

За значимостта на Форума говори и фактът, че за неговото провеждане съдействаха и  „Клуб УРГО“ – национален координатор на европейската мрежа по мобилност, ДП „РВД“, „Метрополитен“ ЕАД, ДП „НКЖИ“, Холдинг „БДЖ“ ЕАД, Авиокомпания „България ер“, ВТУ „Т. Каблешков“, ТУ - София, РУ „Ангел Кънчев“, УАСГ, УНСС, професионални гимназии по транспорта.

НО

Текст към снимката на 1-ва стр.:

Много важно е отношението, което държавата, правителството, не само това, а и следващите правителства, имат към кадрите, към специалистите, към тези които в момента са изкушени и към тези, които в бъдеще трябва да бъдат мотивирани да мечтаят да се занимават с транспорт – заяви в приветствието си Росен Желязков, министър на МТИТС

Real Time Web Analytics