Международна пролетна младежка инженерна конференция на тема "Устойчиво инженерство"

Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) е член на Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE). Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE) е основана през 1994 г. от Холандска и Белгийска инженерни асоциации. Понастоящем в нея членуват 16 организации от 13 държави, представлявайки 150 000 индивидуални членове.

Сред основните цели на организацията са:

- Създаване на Европейска мрежа от професионалисти за развиване на професионални и личностни умения;

- Насърчаване на мобилността на младите инженери в Европа;

- Създаване на форум за обмяна на опит на лично и професионално ниво.

Европейски млади инженери (EYE) провежда от 1994 г. на ротационен принцип по две конференции годишно. В годината на европейското председателство на България се падна честта Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) да бъде домакин на този престижен форум. Международната пролетна младежка инженерна конференция на тема "Устойчиво инженерство" ще съчетае разнообразна техническа програма с интересни социални дейности и ще включва широк избор от посещения на водещи компании в България, интересни презентации и най-съвременни семинари, които ще бъдат представени от водещи специалисти в различни сфери на инженерната дейност. Конференцията ще се проведе от 18 до 20 май 2018 г. в конферентните зали в сградата на ФНТС, която се намира на ул. "Г. С. Раковски" 108, 1000 София.

Информация за официалната част на конференцията, както и повече детайли за програмата на събитието, може да намери на следната уебстраница: http://eyesofia2018.fnts.bg

Real Time Web Analytics