125 години БИАД

Сред поредицата от тържествени събития, които отбелязваме в последните години, е и 125-ата годишнина на Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД), чиито приемници днес са ФНТС и Съюзът на българските архитекти. Юбилеят съвпадна и с отбелязване на Деня на благодарността – традиция, каквато едва ли има в друга организация у нас.

Тържеството за отбелязване на двете събития бе открито от инж. Марин Антонов, главен секретар на ФНТС, който поздрави присъстващите и гостите от двете сродни организации в Сърбия и Македония, и даде думата г-жа Валентина Танева, съветник по образование, наука и иновации, за приветствие от името на президента на Република България, г-н Румен Радев. В приветствието на президента се отбелязва: „И досега Вашата Федерация успешно развива структурата си, съхранява традициите в ключови отрасли на промишлеността и селското стопанство, в академичния и гражданския сектор и създава нови, съобразени с потребностите на нашето време, направления… Убеден съм, че Федерацията на научно-техническите съюзи в България ще продължи с чест да изпълнява своята мисия да поддържа високото ниво на компетентност на своите членове и да участва активно в развитието на важните за икономиката на страната отрасли.” След това г-жа Танева прочете указ на Президента, с който на ФНТС  бе връчен плакет „Св.св. Кирил и Методий” на президента на Република България.”

В своето тържествено слово проф. Ячев, председател на ФНТС, подчерта значителния принос, който членовете на БИАД имат за развитието на материалната култура на България, като подчерта, че „Празникът е повод да изразим и уважението си към труда на многобройните инженери, архитекти, икономисти, аграрни специалисти, които в сложните съвременни условия с високо квалифицирания си труд допринасят за развитието на Република България, а някои от тях я прославят с творческите си постижения  и по целия свят.”

По нататък проф. Ячев изтъкна големия принос на членовете на организацията за развитието на страната: „На основателите и строителите на БИАД България дължи изграждането на основните елементи на материално-техническата структура на една цивилизована европейска държава. Тяхно дело са Държавната програма за водите (1914-1925 г.) и Държавният план за електрификация в началото на 30-години. Дейното участие на БИАД осигурява Държавната стратегия в развитието на железопътната мрежа в България.

Почти всички строежи и великолепни сгради у нас са реализирани с участието на дейците на БИАД, с тяхна помощ са изработени и десетки закони, критерии за техническа компетентност и техническо образование, създава се държавна стратегия за развитие на железопътната мрежа. Една от най –характерните черти на основоположниците на БИАД е високото им чувство за отговорност, съчетано с професионален и обществен дълг.”

През тези 125 години България преминава през драматични политически събития, коренни социални и икономически промени и политическо противопоставяне. Организацията на българските инженери и архитекти също минава през различни етапи на своето развитие, но техническата ни интелигенция, която обединена в своята творческо-професионална организация винаги е работила активно за развитието на техниката, науката и архитектурата и днес дава своя достоен принос за икономическата стабилизация на страната.

Разглеждайки днешния ден на Федерацията проф. Ячев се спря на голямата професионална и морална отговорност за състоянието и бъдещето на научно-техническата интелигенция в страната и за нейното интегриране в Европейското инженерно пространство: „Много усилия и конкретна работа са необходими, за да настъпи очаквания от всички нас ренесанс на инженерната професия у нас, и то на високо и конкурентно технологично равнище. – отбеляза той. – Конкретен израз на тези наши усилия е активното ни участие в мероприятията и изявите на младежкото техническо творчество. Идеята ни е да активизираме ориентирането на младите хора към техническите науки и инженерното образование. Да развиваме научния и творчески потенциал на младите инженери, да стимулираме творческата им активност и професионални интереси.”

После той се обърна към присъстващите и специално към ветераните: „Сега, когато честваме и нашия празник „Денят на благодарността” не можем да не изкажем още веднъж  своето възхищение и признателност към нашите ветерани, специалисти  и съюзни активни членове, съхранили традициите на нашите предци, за предавания професионален опит на младите поколения и техния принос за изграждането на България като техническа европейска страна.”

В своето приветствие към тържественото събрание, арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България (САБ), подчерта, че в съзидателната си дейност архитекти и инженери работят заедно за създаването на материални блага. Той се спря на факта, че днес САБ и ФНТС са в един и същ закон със съществуващите у нас няколко хиляди неправителствени организации, не малко от които с по няколко члена, което подчертава необходимостта двете организации да намерят сили и средства да се борят за създаване на Закон за професионалните неправителствени организации: „Изключително важно е да се създадат ясни правила за взаимоотношенията с държавата, защото ние работим в една посока.” 

По традиция бяха връчени Грамоти по случай Федеративния празник „Ден на благодарността“ и за кръгли годишнини на почетни членове на ФНТС: Георги Русанов, Кирил Ерменков, Мария Титянова, Лазар Лазаров, Димитър Цанев, Марин Василев, Минка Римпопова, Желязко Тодоров, Бранимир Сандалски.

За приятен финал на юбилейното тържество се погрижиха известни български изпълнители, които със своето песенно изкуство създадоха топла и приятелска атмосфера, която продължи и по време на празничния коктейл за участниците в празника. 

За авторитета на ФНТС и мястото, което заема в обществото свидетелстват и много бройните поздравителни адреси по случай юбилея, изпратени от:

Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм към Народното събрание;  Посланика на Република Корея Н. пр. Шин Бонам; Посланика на Япония Н. пр. Ватанабе; Президента на WFEO д-р Марлене Канга; Вицепрезидента на WFEO проф. Гонг Ке; Главният секретар на FEANI Дирк Бошар; Проф. Христина Власевска, президент на Асоциацията на инженерните дружества в Македония; Генералният секретар на Съюза на инженерите и техниците в Сърбия проф. Часлав Лачневац; Акад. Юлиян Ревалски, председател на БАН; Ректора на СУ „Св.Климент Охридски“, проф. Атанас Герджиков; проф. Митко Георгиев, ректор на ХТМУ; проф. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков; д-р Петко Николов, председател на Патентно ведомство на България; Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България; Божидар Данев, председател на БСК; Боряна Кадмонова, изп. директор на Фондация „Еврика“

Real Time Web Analytics