Двустранно сътрудничество между ФНТС и Асоциацията на Словашките научни и технологични съюзи.

За сътрудничество със словашките колеги

На 10 октомври във ФНТС беше на посещение председателя на Асоциацията на Словашките научни и технологични съюзи (ZSVTS) – професор Душан Петраш.

На състоялата се работна среща от страна на ФНТС присъстваха председателят на Федерацията професор Иван Ячев, зам. председателят – инж. Лилия Смедарчина и инж. Бойко Денчев, гл. експерт Международна дейност. Проф. Ячев разказа на госта за дейността на ФНТС, като акцентира на нейната дългогодишна история и големия брой национални и международни събития, които се организират. Той подчерта и стремежа за привличане на младите хора в дейността на Федерацията.

От своя страна професор Петраш разказа за структурата, дейността и приоритетите на ZSVTS. Словашката Асоциация e учредена на 17 март 1990 година. Тя е неправителствена, неполитическа организация в обществена полза, обединяваща Словашките научни и технологични съюзи. Мисията ѝ е да популяризира постиженията на Словашката инженерна и технологична наука, да развива инженерното образование и международното сътрудничество в областта на науката и технологичното развитие. ZSVTS представлява 30 хиляди индивидуални и 300 колективни членове обединени в 48 съюза работещи в различни научни и технологични направления.

По време на разговора бе обменен опит в областта на работата с младите и бъдещите инженери. Особено впечатление направи опитът на словашките колеги. Те привличат студенти от техническите висши учебни заведения, които да изпълняват ролята на своеобразни „посланици“, като популяризират дейността на Словашките научни и технологични съюзи в своите университети, а така също и в средните училища, които съответните „посланици“ са завършили. За тази цел ZSVTS сключва договор с изявени студенти в инженерните науки (за тази година те са 25 на брой), които в рамките на една календарна година, използвайки различни форми и методи, запознават своите колеги с многообразната дейност на ZSVTS. Предвиден е и скромен бюджет, който се предоставя от Асоциацията на съответния млад „посланник“.

Real Time Web Analytics