Почит към ветераните

Най-старата неправителствена организация у нас – Федерацията на научно-техническите съюзи – е единствената, която е създала специален празник и повече от 25 години засвидетелства признателността си към своите ветерани, които са дали принос за нейното развитие. Всяка година на 26 март тя отбелязва своя Ден на благодарността. А това е датата, на която през 1885 година в Русе група родолюбиви и духовно извисени хора – инженери, механици, архитекти, лекари и учители, основават Първото техническо дружество у нас, с което се поставя началото на Българските технически творческо-професионални сдружения. Дружеството си поставя за цел "да съдействува за развитието на техниката и на техническия поминък в България". Негов следовник днес е ФНТС.

В своето приветствие към присъстващите на тържеството, проведено на 27 март в голямата зала на Дома на науката и техниката в столицата, председателят на Федерацията, проф. дтн Иван Ячев, след като приветства присъстващите, каза: На този празник ние изразяваме нашата почит и уважение към създателите на нашата организация и към нейната история.

Във Федерацията и в нейните Сдружения се гордеем с традицията да засвидетелстваме на тази дата и благодарността на днешното поколение научно-техническа интелигенция и към Вас - ветераните на Научно-техническите съюзи. Празникът е повод да изразим и уважението си към труда на десетките хиляди специалисти - съюзни членове, които в сложни условия работят и творят всеотдайно за развитието на нашата страна.

След това проф. Ячев направи кратък исторически преглед на развитието на научно-техническото движение у нас, като се спря на основните моменти и подчерта заслугите на редица видни представители на българската наука и инженерна практика завърши с поглед към днешния ден и задачите на ФНТС:

Живеем и работим в преломно време за развитието на страната ни. На ФНТС е отредена важна роля за формиране на ново отношение към българската научно-техническа интелигенция, нова иновационна и инвестиционна култура, нов професионализъм и предприемачество.

Голяма е нашата професионална и морална отговорност за състоянието и бъдещето на научно-техническата интелигенция в страната и за нейното интегриране в Европейското инженерно пространство. Много усилия и конкретна работа са необходими, за да настъпи очакваният от всички нас ренесанс на инженерната професия у нас, и то на високо и конкурентно технологично равнище.

Сегашното време на промени и бурни събития изисква не по-малко енергия, предприемчивост, ентусиазъм и всеотдайност от времето на основателите и дейците на Първото техническо дружество и на БИАД.

Сега, когато страната ни е равноправен член на Европейския съюз, нашата научно-техническа интелигенция има призвание, амбиции, знания и опит да дава свой реален принос за развитието на науката и техниката, за утвърждаването на България като съвременна модерна държава.

От името на Управителния съвет на Федерацията и от свое име, пожелавам здраве и творческо дълголетие на всички ветерани, на дейците и активистите на ФНТС и на нейните сдружения!

По традиция бяха връчени и Почетни грамоти на заслужили деятели на ФНТС.

Тържеството продължи с музикален поздрав от известният наш цигулар Йосиф Радионов, а след приятните мигове с цигулката на виртуоза, ветераните имаха възможност да си побъбрят за миналото и за днешния ден на скромен коктейл.

Real Time Web Analytics