За по-тесни контакти с японската наука.

По покана на проф. Иван Ячев, председател на ФНТС, Федерацията бе посетена от извънредния и пълномощен посланик на Япония в Република България, Н.Пр. Шиничи Яманака. Той бе придружен от г-н Хитоши Хатта, втори секретар в посолството.

Централна тема на срещата бе възможността за създаване на по-тесни контакти между представители на науката и технологиите от двете страни.

В началото на разговора проф. Ячев поздрави г-н посланика за неговия активен принос за засилване на сътдрудничеството между Япония и България в областта на науката и запозна накратко госта със структурата и целите на ФНТС, като подчерта, че това е най-старата организация от този тип в България, обединяваща днес сдружения на инженери, икономисти, земеделски специалисти и др. Той разказа на госта за международните конференции и симпозиуми, които Федерацията организира, и които привличат много известни специалисти от други страни, вкл. и от Япония. Още повече, че ФНТС има сериозни традиции и в партньорството с висшите учебни заведения у нас, структури на бизнеса и други сродни организации. Проф. Ячев изтъкна, че ФНТС е член на няколко международни структури и развива активно партньорство с подобни организации в други държави, така че може да се изгради сериозно партньорство и с японски структури в сферата на техниката и технологиите.

Японският гост беше информиран и за участието на видни японски учени в различни комитети и като поканени лектори в международните конференции, организирани у нас, както и в редакционните колегии на списания, издавани от сдруженията на ФНТС. Като вариант за развиване на партньорство между двете страни, проф. Ячев изтъкна, че може да се използват програмите на JSPS (Japan Society for the Promotion of Science - Японско общество за насърчаване на науката), които дават възможности за обмен на специалисти и разработване на съвместни проекти. По покана на Н.Пр. Шиничи Яманака през м. декември 2016 г. председателят на JSPS проф. Юичиро Анзаи изнесе публична лекция в Големия салон на БАН, на която представи възможностите на JSPS. Друга форма на партньорство е гостуването на японски учени, които могат да изнасят лекции в залите на Дома на техниката и по този начин да спомагат за популяризиране на техническите науки сред младите хора на България. Проф. Ячев разказа на госта за конкурсите Инженер на годината и Млад инженер на годината, който Федерацията провежда – информация, която силно впечатли японския гост.

Посланик Яманака бе силно заинтригуван от чутото и потенциалните възможности за партньорство в сферата на науката и техниката. Още повече, изтъкна той, че за сравнително краткия си престой у нас е констатирал колко активно е сътрудничеството между двете страни в областта на културата и това би могло да се пренесе и в сферата на науката и технологиите. По негово мнение, сътрудничеството между двете страни в тази област е от съществена важност. Той също потвърди възможностите на програмите на
JSPS, които подпомагат както големи, така и малки проекти. Посланик Яманака акцентира върху необходимостта да се стимулират младите хора, насочили се към техниката и технологиите. Той информира за своето намерение през настоящата година да покани Нобелови лауреати от Япония да изнесат лекции в България. Беше уточнено също, че ще се работи по установяване на сътрудничество между ФНТС и японски инженерни организации.

Real Time Web Analytics