Наградени участници в ХІV Национална младежка научно-практическа конференция, 19 - 20 април 2016, София

Първа награда

д-р ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТЕВА с доклад "ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АМНЕЗИЕВ ТОКСИН В ПРОБА ОТ ПЛАНКТОН ЧРЕЗ HPLC-UV"

КАТЕДРА ХИМИЯ, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ" , ВАРНА.

АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА с доклад "МОТИВАЦИЯТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС СРЕД СТУДЕНТИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ", УНСС.

АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ ВЪЛЧКОВ с доклад "БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ХРАНИ – СЪВРЕМЕННА ФОРМУЛА ЗА НОВО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ", ИКХТ, ГР. СОФИЯ.

инж. ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА МАЛИНОВА с доклад "ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ХИДРОИЗОЛИРАНЕТО ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНАТА “ВАКУУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА”", "ЕВРОАЛИАНС - ТУНЕЛИ" АД.

Втора награда

ДАМЯН АНТОНОВ ДАМЯНОВ с доклад "ЗЛАТНИ НАНОЧАСТИЦИ, СТАБИЛИЗИРАНИ С РАФИНОЗА – ОБЕЩАВАЩ КАТАЛИЗАТОР ЗА ПСЕВДОХОМОГЕННО РАЗГРАЖДАНЕ НА МЕТИЛЕНОВО СИНЬО", СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

инж. РАЛИЦА БОЯНОВА БАНКОВА с доклад "СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ОБРАБОТКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА", ТУ - СОФИЯ.

инж. МАРТИН СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ с доклад "МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНE НА МАШИННИТЕ ТОЛЕРАНСИ ПРИ МАШИНА ЗА УЛТРАЗВУКОВО ЗАВАРЯВАНЕ НА МНОГОЖИЛНИ ПРОВОДНИЦИ", "ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

ГЕРГАНА ИЛИЕВА ВАЧЕВА с доклад "МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ЗАРЯД НА СУПЕРКОНДЕНЗАТОР", ТУ - СОФИЯ.

МЕГИ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА с доклад "ДАННИ ЗА ОРГАНИЧНОТО ВЕЩЕСТВО В МАЛОРЕЧКА И ЯБУКОВДОЛСКА СВИТИ ОТ ИСКЪРСКИЯ ПРОЛОМ (СВОГЕНСКА ЕДИНИЦА)", СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

Трета награда

БЛАГОЙ ПЕТКОВ СОКЕРОВ с доклад "ВИРТУАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОТОВОЛТАИЧЕН СИМУЛАТОР", ТУ - СОФИЯ.

арх. СИЛВА СЪБЧЕВА СЪБКОВА с доклад "РИСК ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА Р. ДУНАВ ВЪРХУ КРАЙБРЕЖНИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОТСЕЧКАТА ИСКЪР – ЯНТРА", ПОЛИТЕКНИКО ДИ МИЛАНО.

д-р инж. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДАЧЕВ с доклад СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЯКОСТНИТЕ СВОЙСТВА НА СКАЛНИ ОБРАЗЦИ С ПРАВИЛНА И НЕПРАВИЛНА ГЕОМЕТРИЧНА ФОРМА", МГУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ".

МАРТИН СТОЯНОВ БЕРДАНКОВ, КРЪСТАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ с доклад "ВИДОВЕ ЛАЗЕРНИ СКЕНЕРИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ", МГУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ".

КАМЕЛИЯ МАРИЯНОВА ЯНЕВА с доклад "ДА ИЗМЕРИМ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ" ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Real Time Web Analytics