Уважаеми колежки и колеги,В Националния дом на науката и техниката, в гр.София има четири зали, които носят имената на изтъкнати български учени и инженери – проф.Асен Златаров, инж.Стоимен Сарафов, инж.Георги…
В продължение на повече от четири години ФНТС и Съюза по автоматика и информатика /САИ/, подпомагани от централната лаборатория ТЕМАТИКС на БАН положиха значителни усилия за приемането на САИ за…
Юбилейните дни на Джон Атанасов (3-7 октомври 2013 г.) по традиция се проведоха около рождения ден на известния учен и изобретател от български произход и под патронажа на президента на…
Алекси Михайлов Квартирников е бивш ректор на Държавната политехника в София. Роден е на 3 ноември 1893 г. в Сливен. Следва в Грац, Австрия и завършва през 1923 строително инженерство…
Териториалната организация на Научно-техническите съюзи в Ямбол, носеща името на бележития си земляк Джон Атанасов организира редица събития по повод 110 годишнината от рождението на именития откривател и учен с…
Real Time Web Analytics