Под надслов „Гласът на младите за силна икономика" на тема „Зелената икономика-възможности и предизвикателства" Специалните награди във всички категории ще бъдат обявени в един от следващите дни, Организационен комитет на…
Съюз на икономистите в България (СИБ) и Европейски колеж по икономика и управление-Пловдив (ЕКИУ) С подкрепата на Белгийско-българската асоциация Бест2Б Обявяват конкурс за участие в - „Лятно училище за млади…
Европейски институт за иновации и технологии (EIT) - www.eit.europa.eu Иновациите са ключът за икономическия растеж, конкурентоспособността и социалното благосъстояние в 21 век. Капацитета на едно общество да реализира иновации е…
На 14.05.2014г. Федерацията на научно – техническите съюзи и Съюзът на химиците в България бяха домакини на „Празник на химията“. Събитието събра много ученици, които показаха различни проекти.
Технологичният факултет в гр. Лесковац, Сърбия; Федерацията на научно – техническите съюзи в България (ФНТС); Научно – технически съюз по текстил, облекло и кожи (НТС по ТОК) и Териториална организация…
Real Time Web Analytics