First of all I would like to thank all of you who have support- ed my candidature for the FEANI Presidency last October at the General Assembly in Gdansk (PL).…
На тържествена церемония на 24 януари 2015 г. Председателят на Българска академия на науките акад. Стефан Воденичаров връчи наградата „Марин Дринов“ на чл.-кор. проф.Иван Илиев за високи постижения в областта…
Председателят на НТС по Машиностроене проф. Георги Попов стана почетен доктор на ТУ Варна С решение на Академичния съвет на Техническия университет Варна от 09.06.2014 г., Председателят на НТСМ проф.…
I. Право на участие В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия: За наградата „Инженер на годината” –…
„Корпоративна социална отговорност – европейски и национални практики“ Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономически университет – гр. Варна Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в…
Real Time Web Analytics