На 14.05.2014г. Федерацията на научно – техническите съюзи и Съюзът на химиците в България бяха домакини на „Празник на химията“. Събитието събра много ученици, които показаха различни проекти.
Технологичният факултет в гр. Лесковац, Сърбия; Федерацията на научно – техническите съюзи в България (ФНТС); Научно – технически съюз по текстил, облекло и кожи (НТС по ТОК) и Териториална организация…
Федерацията на научно – техническите съюзи в България (ФНТС) и Съюз на икономистите в България (СИБ) организират конкурс „Млад икономист 2014 – Гласът на младите за силна икономика" на тема:…
На 22 март тържествено бе отбелязан Световния ден на водата с участието на експерти, специалисти, учени и вземащи решения във водния сектор. Събитието се проведе с партньорството на Министерството на…
През март Федерацията на научно-техническите съюзи организира и проведе успешноедно събитие, което показа големите възможности, които крие интелектуалният потенциал, обединен в нейните редове. Националният форум „Предизвикателствата пред развитието на Република…
Real Time Web Analytics