В световен мащаб производството на хранителни продукти изостава от потребностите. От една страна населението се увеличава по почти геометрична прогресия, а от друга намаляват ресурсите – обработваеми площи, източници за…
Уважаеми колежки и колеги,В Националния дом на науката и техниката, в гр.София има четири зали, които носят имената на изтъкнати български учени и инженери – проф.Асен Златаров, инж.Стоимен Сарафов, инж.Георги…
В продължение на повече от четири години ФНТС и Съюза по автоматика и информатика /САИ/, подпомагани от централната лаборатория ТЕМАТИКС на БАН положиха значителни усилия за приемането на САИ за…
Юбилейните дни на Джон Атанасов (3-7 октомври 2013 г.) по традиция се проведоха около рождения ден на известния учен и изобретател от български произход и под патронажа на президента на…
Алекси Михайлов Квартирников е бивш ректор на Държавната политехника в София. Роден е на 3 ноември 1893 г. в Сливен. Следва в Грац, Австрия и завършва през 1923 строително инженерство…
Real Time Web Analytics