Не се учудвайте на снимката – и при нас се режат лентички. Особено когато със собствени сили и средства членовете на ФНТС успеят да създадат нещо ново и работещо. На…
СЕЕС в помощ на младите и с… Все по-често говорим за необходимостта от подмладяване на Федерацията, за привличане на млади хора в нейната орбита. Едва ли има по-добър начин за…
СЕЕС, ФНТС, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ВОДЕЩИ ФИРМИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА организират студентски КАРИЕРЕН ФОРУМ 2015, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
The General Assembly of FSEU is the highest body of the Federation and therefore his conduct was met with interest by all those who work and membership in the Federation.…
Общото събрание на ФНТС е най-висшият орган на Федерацията и затова неговото провеждане се посреща с интерес от всички, за които работата и членството във Федерацията не са просто занимание,…
Real Time Web Analytics