Общото събрание на ФНТС е най-висшият орган на Федерацията и затова неговото провеждане се посреща с интерес от всички, за които работата и членството във Федерацията не са просто занимание,…
Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП (в който ФНТС участва от създаването му), съвместно с Министерство на икономиката проведоха в Палатата ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за кандидатстване по проекти…
First of all I would like to thank all of you who have support- ed my candidature for the FEANI Presidency last October at the General Assembly in Gdansk (PL).…
На тържествена церемония на 24 януари 2015 г. Председателят на Българска академия на науките акад. Стефан Воденичаров връчи наградата „Марин Дринов“ на чл.-кор. проф.Иван Илиев за високи постижения в областта…
Председателят на НТС по Машиностроене проф. Георги Попов стана почетен доктор на ТУ Варна С решение на Академичния съвет на Техническия университет Варна от 09.06.2014 г., Председателят на НТСМ проф.…
Real Time Web Analytics