Уважаеми колеги и гости, Добре дошли на Тържественото Национално честване на 75 години от създаването на Висше техническо образование в България.
Федерация на научно-техническите съюзи, Сьюз на архитектите в България , Министерство на образованието и науката, Технически университети - София, Габрово и Варна, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Химикотехнологичен и…
Първа награда д-р ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТЕВА с доклад "ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АМНЕЗИЕВ ТОКСИН В ПРОБА ОТ ПЛАНКТОН ЧРЕЗ HPLC-UV" КАТЕДРА ХИМИЯ, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ" ,…
На 26.05.2016 г. бе открита възстановената плоча в памет на дарителите за построяването на Национален дом на науката и техниката в гр.София.
За всички, които желаят да участват в конкурса "Млад икономист 2016", УС на СИБ удължава срока за окончателно ПОЛУЧАВАНЕ на разработките по пощата или куриер до 19 май 2016г. Желаем…
Real Time Web Analytics