За всички, които желаят да участват в конкурса "Млад икономист 2016", УС на СИБ удължава срока за окончателно ПОЛУЧАВАНЕ на разработките по пощата или куриер до 19 май 2016г. Желаем…
СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ Дванадесети национален конкурс “Млад икономист-2016 г.“ на тема „Моята бизнес идея“ /Анотация/
Съорганизатор и генерален спонсор: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен
Повече контакти, повече информация и съвместна работа
I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия:
Real Time Web Analytics