Два форума, организирани от НТС по транспорта, показаха загрижеността на колегите по отношение на транспортната инфраструктура на България. На 19 октомври се проведе поредният Железопътния форум с тема „Железопътен транспорт…
Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) е член на Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE). Организацията Европейски млади инженери (European Young Engineers - EYE) е основана…
Сред поредицата от тържествени събития, които отбелязваме в последните години, е и 125-ата годишнина на Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД), чиито приемници днес са ФНТС и Съюзът на българските архитекти. Юбилеят…
Традиционното Националното съвещание с участието на представители на организациите, членове на ФНТС, тази година се състоя на 22 и 23 февруари в град Банкя. Първият ден започна с важна за…
По инициатива на ръководството на Федерацията на научно-техническите съюзи на 19-и октомври се проведе кръгла маса, посветена на един актуален проблем за нашите пътища – сигурността и безопасността на тунелите…
Real Time Web Analytics