Алекси Михайлов Квартирников е бивш ректор на Държавната политехника в София. Роден е на 3 ноември 1893 г. в Сливен. Следва в Грац, Австрия и завършва през 1923 строително инженерство…
Териториалната организация на Научно-техническите съюзи в Ямбол, носеща името на бележития си земляк Джон Атанасов организира редица събития по повод 110 годишнината от рождението на именития откривател и учен с…
На 10.12.2012 г. Патентното ведомство на Република България е приело следното решение: „В резултата по проведена експертиза по заявката отдел „Експертиза” установи, че са на лице изискванията за патентоспособност съгласно…
Съюзът на химиците в България обявява единадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2014 г.  - „ Изявен млад учен в областта на полимерите” Наградата се…
В съответствие със статута на конкурса, Селекционната комисия след като се запозна с докладите и двете рецензии направи окончателно класиране и премира следните доклади:
Real Time Web Analytics