За бъдещето на енергетиката в България Следвайки своята мисия да се стреми да бъде в крак с времето и да дава своя принос в обсъждането, популяризирането и намирането на отговори…
І НАГРАДА – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ И МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТАПолина Кесова – Изследване на  деформационни  процеси  на свлачище Дългия яр с…
Инж. Младен Недков е заместник-директор „Информационни и комуникационни технологии“ в Елаците-Мед АД. Той е удостоен със званието „Инженер на годината 2021“ в конкурса, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). Инж.…
Със званието „Млад инженер на годината 2021“ бе удостоен д-р инж. Борислав Стрински. Инж. Стрински е завършил в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Докторската му дисертация е на тема…
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия:За наградата „Инженер на годината” – притежава документ…
Real Time Web Analytics