Наградени участници  в ХХ национална младежка научно-практическа конференция 2023,  16-17 ноември 2023 г. ПЪРВА СЕКЦИЯ: І награда: Полина Кесова - ОПТИМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕАКТИВНИТЕ МОЩНОСТИ И КОМПЕНСАЦИЯ НА cos φ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА…
КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ раздел Междурегионално сътрудничество ПРЕЗЕНТАЦИЯ на културно - информационна кампания, предназначена за широката общественост в Германия „Германо – български градежи в националното стопанство на България- история,…
Real Time Web Analytics