ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

 

най-учтиво Ви кани

на представянето на книгата

„Положителните науки с приложение в индустрията“

с автори - акад. Васил Сгурев, проф. дтн Сашо Гергов и инж. Генчо Иванов

30 януари 2020г. (четвъртък)

16:00 часа

          ЗАЛА № 4, НАЦИОНАЛЕН ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА

ул. „Г. С. Раковски“ № 108

 

83682223 2928269017217614 6769505389261094912 n

 

          В книгата се прави опит да се проследи и осмисли противоречивият и трънлив път на българското висше техническо образование след освобождението на България през 1879 г. Описанието на събитията се базира на множество архивни документи от завещанието (1882г.) на братята Евлоги и Христо Георгиеви до наши дни. От тях личи безпрецедентната половин-вековна борба на дейците от Българското инженерно-архитектурно дружество (БИАД) за създаването на висше техническо образование в България.

            Възникването на българското висше техническо образование не е нито бързо, нито лесно, нито просто. То има почти 140 годишна история с немалко борби, поврати и драматични периоди. То стартира едва в началото на Втората световна война и по този показател страната ни е последна сред европейските държави.

            В книгата са отбелязани различните периоди от развитието на висшето техническо образование. Посочени са и някои съвременни предизвикателства. Сегашните наследници на БИАД от Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) продължават активно да се борят за издигане нивото на това образование.

          Книгата би била интересна и полезна, както за читателите, интересуващи се от историята на науката и техниката в България, така и за изследователите на развитието на висшето техническо образование у нас.

Предстоящи събития за 2020 година:

 

 

Дата


Събитие

 

Място на провеждане

01-02.2020г.

Представяне на книгата на акад.

В. Сгурев

ФНТС

26.03.2020г.

Честване на 135 години ФНТС и деня на благодарността

ФНТС

05.2020г.

Младежка конференция

ФНТС

10-11.2020г.

Научна конференция

ФНТС

29.10.2020г.

Честване 115 г. от рождението на Васил Пеевски.

Церемония по връчване на наградите – инженер на годината, млад инженер на

годината

ФНТС

11.2020г.

Иновация на годината

ФНТС

Real Time Web Analytics