Електроника 2016

XIII Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2016” ще продължи започнатата от конференциите “ЕЛЕКТРОНИКА” дискусия за състоянието и перспективите на българската електроника, компютърната техника и телекомуникациите в условията на пазарна икономика и членството в ЕС и ще обсъди научни доклади с принос в теорията и практиката от български и чуждестранни специалисти.

Предвижда се участие на водещи фирми от бранша и кръгла маса.

Ще се организира изложба и кариерен форум. Докладите се включват в програмата след рецензиране. Изпращат се в електронен вид на e-mail адреса на конференцията и ще бъдат отпечатани в сборник преди конференцията. Всяка такса за правоучастие дава право да се представи един доклад. Работни езици на конференцията са български и английски.

XIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ЕЛЕКТРОНИКА 2016”

12-13 май 2016 г.

Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

организирана от
Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
Техническия университет – София
и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София

със съдействието на:
Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
Българската академия на науките (БАН),
Техническия университет – Варна,
Техническия университет – Габрово,
Русенския университет „Ангел Кънчев”,
IEEE българската секция,
VDE - Германия и водещи фирми в областта на електрониката.

За участие се регистрирайте се на сайта на “ЕЛЕКТРОНИКА 2016”: ТУК

Подробности и заявка за участие: ТУК

Real Time Web Analytics