Покана за участие в Национално съвещание на ФНТС

Уважаеми колеги, Съгласно решение на УС на Федерацията на научно-техническите съюзи в България от 10.12.2015г. от 25-ти до 27-ми февруари 2016 г. ще се проведе Национално съвещание на ФНТС по организационни въпроси, професионално обучение и счетоводство.

Приложено изпращаме предварителна Програма на националното съвещание и Условията за участие (Приложение 1), както и организационни Въпроси за обсъждане на съвещанието (Приложение 2).

За пълноценното провеждане на националното съвещание е необходимо:

1. В срок до 4. 02. 2016 г. да изпратите в Организационния отдел на ФНТС заявки за участие на представители на сдружението. Желателно е всяко сдружение да има поне един участник, представляващ сдружението.

2. В срок до 10. 02. 2016 г. да изпратите в Организационния отдел на ФНТС писмен материал по организационните въпроси съгласно Приложение 2.Активното участие на сдруженията ще бъде предпоставка за определяне на правилните насоки за развитието на ФНТС.

Председател на ФНТС:
проф. Иван Ячев

Приложение 1

Програма
на Националното съвещание на ФНТС, 25-27.02.2016 г.

25.02.2016 г., четвъртък

1. Тръгване от София в 9.30 ч.

2. Пристигане и настаняване в хотел „Глазне“, град Банско, около 12,00 ч.

3. Обяд – 13,00ч.

4. От 14,30 ч. до 16,00 ч. и от 16,30 ч. до 17,30 ч. в Зала 1 – "Проблеми на професионалното обучение"; в Зала 2 – Нови моменти в счетоводното отчитане.

5. От 16,00 ч. до 16,30 ч. - Кафе пауза

6. Вечеря 19,00 ч.

26.02.2016 г., петък

1. Закуска

2. От 9,00 ч до 10,30 ч. и от 11,00 ч. до 12,30 ч. – Национално съвещание по организационни въпроси в Зала 1

3. От 10,30 ч. до 11,00 ч. – Кафе пауза,

4. Обяд – 13,00ч.

5. От 14,30 до 18,00 ч. – Възможност за екскурзия до Бъндеришка поляна (доплащане допълнително).

6. Вечеря – 19,30 ч. /Официална вечеря/

27.02.2016 г., събота

1. Закуска

2. Отпътуване за София – 9,30 ч.

Условия за участие

Такса за участие – 95,00 лв на човек, включваща:

1. нощувки – 2 бр.;

2. закуска –2 бр. ;

3. обяд – 2бр.;

4. вечеря – 2 бр.;

5. кафе паузи – 2 бр;

6. застраховка;

7. СПА;

8. транспорт (София – град Банско – София/

Срок за заявки и превод на сумата от 95,00 лв – 04. 02. 2016 г.

Банкова сметка: BG89UBBS78201070035720; BIC КОД: UBBSBGSF,

Добавка за самостоятелна стая – 55 лв.

Заявките, включващи имената на участниците, да бъдат изпратени по електронна поща на адрес: info@fnts.bg

Приложение 2

Въпроси
за организационното състояние на ФНТС и нейните сдружения

Слабостите и недостатъците в организационното състояние на ФНТС, посочени в доклада пред ОС на ФНТС през 2015 г., са:

1. Тенденции на самозатваряне, индивидуализъм и незаинтересованост на част от сдруженията да работят за реализирането на Общофедеративни цели и задачи;

2. Липса на умение на ръководствата и на част от сдруженията за привличане на нови индивидуални членове и работа с тях;

3. Липса на практически действия на ръководителите на голяма част от сдруженията за обновяване и подмладяване на ръководните им органи;

4. Проява на нерешителност и липса на контрол от страна на ръководството на ФНТС за налагане на санкции на нарушителите на Устава на Федерацията, както и на бездействащите сдружения.

За делово и ползотворно протичане на Съвещанието и решаване на поставените проблемите моля да изпратите:

1. Писмено мнение по поставените въпроси.

2. Други проблеми, които считате за важни и становище по тях.

3. Заявка за кратък доклад / изказване – ДА / НЕ – с посочване на темата на доклада/изказването.

Считаме, че ще бъде полезно да се представят както добри практики, така и организационни проблеми на сдруженията.
Срок за представяне на писмените материали в електронен вид: 10.02.2016 г. , Препоръчителен обем на писмените материали – до 2 страници.

Real Time Web Analytics