Международен симпозиум - Електрически апарати и технологии SIELA 2014

Основните теми застъпени в симпозиума са проучване, проектиране и оптимизация на апарати за високо и ниско напрежение, нови материали и технологии, изпълнителни механизми и датчици, силовата електроника, трансформатори, електрически машини и задвижвания, възобновяема енергия и др.

Традиционният симпозиум се провежда редовно за 18-ти пореден път. Организатори, в продължение на 30 години, са СЕЕС и ТУ-София с помощта на ФНТС, ДНТ Пловдив, ДНТ Бургас. Очакват се около 90 участника с преобладаващо число на учени от чужбина и представители от Германия, Франция, Япония, Русия, Гърция, Турция, Сърбия, Португалия.

Ще има пленарни доклади, презентации, изложба и кръгла маса, като работният език е английски.

Изеглете Покана

Real Time Web Analytics