Кръгла маса на тема: „Перспективи на уранодобива в България“

Федерацията на научно - техническите съюзи в България, Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Съюз на учените в България и Българска минно- геоложка камара организират кръгла маса на тема: „Перспективи на уранодобива в България“. Основните тематични направления са:

 

  1. Минерално – суровинната база на урана в България
  2. Съвременни технологии за добив и преработка на урана
  3. Екологични рискове от уранното производство
  4. Европейски и национални нормативни дикументи за уранодобива

Събитието ще се проведе на 13 май 2014г. от 11:00 часа в зала № 3 в сградата на ФНТС на адрес: гр. София, ул. „Г. Раковски“ 108.

Изеглете Покана

Real Time Web Analytics