Системи за управление безопасността на движението по пътищата ISO 39001:2012

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

 

 БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА

 

организират уебинар на тема:

Системи за управление безопасността на движението по пътищата
ISO 39001:2012

Уебинарът е предназначен за участници, които изграждат, поддържат, одитират и подобряват Системи за управление безопасността на движението по пътищата.

С това мероприятие се стремим да подпомогнем фирмите за изпълнение на изискванията на правителството, заложени в Р Е Ш Е Н И Е  № 16 от 17 януари 2019 година:

„3.4. За намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания от пътнотранспортни произшествия по време на работа:

б) възложителите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки след 1 януари 2021 г. да изискват, където е приложимо (например при поръчки, свързани с транспорт на товари или пътници, строителство, ремонт или поддържане на пътища и други), от кандидатите внедрена система за управление на безопасността на движението съгласно стандарт БДС ISO 39001:2014;“

 

Съдържание

 1. Въведение в безопасността на движението по пътищата
 2. Обект и област на приложение
 3. Термини и определения
 4. Контекст на организация
 5. Лидерство
 6. Планиране
 7. Поддръжка
 8. Действие
 9. Оценяване на резултатността
 10. Подобрение
 11. Взаимовръзка между ISO 9001:2015   и    ISO 39001:2012
 12. Заключение

 

Формат на уебинара

Уебинарът е с продължителност 4 часа. Ще се проведе в платформата ZOOM.

Лектор: Митко Мирчев, Сертифициран одитор/ водещ одитор:

 • ISO 9001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA[i] Certified,
 • ISO 14001:2015 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA[ii] Certified,
 • ISO 45001:2018 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority ERCA Certified,
 • ISO/IEC 27001:2013 Auditor/ Lead Auditor, Issuing authority IRCA Certified,

Еmail: mirtchev@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/mitko-mirtchev-a8a5348

 


[i] IRCA - International Register of Certificated Auditors, www.quality.org

[ii] ERCA - European Register of Certificated Auditors, http://www.erca-academy.com

 

След завършване на курса всеки участник получава Сертификат.

 

Дата на провеждане: 30.06.2021г., от 10.00 часа, в платформата ZOOM.

 

Такса за правоучастие: 50 лева.

За всеки втори и следващ участник от една организация: 40 лв.

За служители на организации, членуващи в БСС и НТСТ: 30 лв.

Таксата включва: участие в уебинара, материали, издаване на Сертификат.

Таксата се превежда по банкова сметка: Български съюз на стандартизаторите; IBAN: BG54UNCR 96601010054500, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк. Основание: такса за участие в уебинар СУБДП.

 

Желаещите да участват в курса трябва да изпратят попълнена приложената Регистрационна форма и сканирано копие от документа за преведена такса за правоучастие до 25.06.2021г. на e-mail:  bss@mbox.contact.bg, nts.sofia@abv.bg

 

Регистрационна форма: ИЗТЕГЛИ

За повече информация:

 

БСС                                                                                       НТСТ

Силвиана Тодорова                                                         Татяна Пазийска
Тел/факс: 02/ 989 89 46 /след 14 ч./,                                тел. 02/ 9872371,
GSM 0878 02 76 06                                                            GSM 0885 63 73 05                       
E-mail: bss@mbox.contact.bg                                             E-mail: nts.sofia@abv.bg

 

 

 

Real Time Web Analytics