От 4 до 9 юни 2012 г. в гр. Киев се състоя Международна научно-техническа конференция на тема “Проблемите на безопасността на ХХІ век и пътищата за тяхното решаване”. Тя беше организирана от Международната академия на науките по екология и безопасност (МАНЕБ) и Украинското национално отделение към тази Академия (УНО МАНЕБ).…
В периода 18 – 20 октомври 2011 г. се проведе IV-тия Балкански минен конгрес БАЛКАНМИН’11 в Любляна, Словения, с участието на представители от 16 страни. Конгресът е продължение на създадената традиция през 2005 г. с провеждането на Първия балкански минен конгрес “БАЛКАНМИН’05” в гр. Варна.
По решение на Световната федерация на инженерните организации /WFEO/, чийто член-основател е и ФНТС, на всеки четири години поредно на различни континенти се провежда Световния Инженерен Конгрес /СИК/.
От 27 септември до 2 октомври 2013 г. в гр. Айвалък , Р. Турция се проведе Национален семинар по проблемите на квалификационната дейност и професионалното обучение. В него взеха участие представители на национални и териториални сдружения на ФНТС.
Real Time Web Analytics