На основание Договор за сътрудничество публикуваме конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП.
XIII Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2016” ще продължи започнатата от конференциите “ЕЛЕКТРОНИКА” дискусия за състоянието и перспективите на българската електроника, компютърната техника и телекомуникациите в условията на пазарна икономика и членството в ЕС и ще обсъди научни доклади с принос в теорията и практиката от български и чуждестранни…
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ организира Семинар на тема - "Енергетика на уличното осветление" Семинара ще се проведе на 25-26 март 2014 г в с. Мала Църква  
Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014-2020 Националния форум ще се проведе на 13 март 2014г.в НДНТ София ул.Г.С.Раковски №108
Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че в изпълнение на решение на ИБ на УС на ФНТС от 21.11.2013 г., Федерацията на научно-техническите съюзи в България организира двудневен Национален семинар, който ще се проведе на 20 и 21 февруари 2014 година в хотел „Виталис” , с.Пчелински бани.
Real Time Web Analytics