XVI НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОКАНА 12  - 13.11.2020 г.Национален дом на науката и техникатаул.„Г.С.Раковски” №108 Националната младежка научно-практическа конференция се провежда ежегодно и тя дава възможност на участниците да представят свои теоретични и експериментални разработки и постижения в широк спектър от тематични направления, намиращи приложение в науката и практиката.…
XIII Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2016” ще продължи започнатата от конференциите “ЕЛЕКТРОНИКА” дискусия за състоянието и перспективите на българската електроника, компютърната техника и телекомуникациите в условията на пазарна икономика и членството в ЕС и ще обсъди научни доклади с принос в теорията и практиката от български и чуждестранни…
На основание Договор за сътрудничество публикуваме конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП.
Уважаеми колеги, Съгласно решение на УС на Федерацията на научно-техническите съюзи в България от 10.12.2015г. от 25-ти до 27-ми февруари 2016 г. ще се проведе Национално съвещание на ФНТС по организационни въпроси, професионално обучение и счетоводство.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ организира Семинар на тема - "Енергетика на уличното осветление" Семинара ще се проведе на 25-26 март 2014 г в с. Мала Църква  
Real Time Web Analytics